40 jaar FSW

De Rotterdamse formule in de praktijk

40 jaar FSW

In 1963 werd de faculteit sociale wetenschappen (FSW) opgericht aan de Nederlandse Economische Hogeschool (NEH), later Erasmus Universiteit Rotterdam. Het begon met sociologie, maar in de loop der jaren werden daar de studies politicologie (1978-1987), bestuurskunde (sinds 1984) en psychologie (sinds 2001) aan toegevoegd. Hoewel de NEH van oudsher vooral economisch georiënteerd was, zijn de sociale wetenschappen uitgegroeid tot een van de pijlers van de Erasmus Universiteit.

In de veertigjarige geschiedenis van de FSW heeft de Rotterdamse formule altijd een centrale plaats ingenomen. Deze formule, begin jaren zestig ontwikkeld door bouwdecaan Jacques van Doorn, staat voor een beleids- en bedrijfsgerichte oriëntatie en een praktijkgerichte benadering van de sociale wetenschappen. In de loop der jaren werden nieuwe plannen, ontwikkelingen en initiatieven telkens weer getoetst aan deze oorspronkelijke doelstellingen.

auteurs: Matthijs Dicke / vormgeving: Opera Graphic Design / drukwerk: NPN drukkers / uitgever: Stad en Bedrijf / 120 p. / 17,5 x 22,5 cm / hardcover / 2003 / isbn 90-76201-04-8 / in opdracht van: Faculteit Sociale Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam

delen op LinkedIn