Een zaak van gemeenten

10 jaar VNG International in historisch perspectief

Een zaak van gemeenten

De in 2001 opgerichte VNG International bv – de organisatie voor internationale samenwerking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) – is een relatief jong bedrijf maar kan bogen op een lange traditie op het gebied van gemeentelijke internationale samenwerking. Dit boek opent dan ook met een beschrijving de historische achtergronden en idealen die leidden tot de eerste formele internationale samenwerkingsverbanden tussen lokale overheden, en de Council of European Municipalities, die onder meer met jumelages het Europa van na de Tweede Wereldoorlog gestalte trachtte te geven. In de jaren zeventig en tachtig kregen gemeenten van de overheid meer ruimte om een eigen internationaal beleid te voeren. De VNG, die aanvankelijk tamelijk afhoudend was, ontkwam er niet aan deze gemeentelijke initiatieven te faciliteren en committeerde zich uiteindelijk op verschillende manieren aan gemeentelijk internationaal beleid. Deze ontwikkeling staat niet los van maatschappelijke veranderingen als de val van de Muur, de Europese eenwording, globalisering en een decentralisatieproces in ontwikkelingslanden.
De afdeling die zich met gemeentelijke internationale samenwerking bezighield, groeide uiteindelijk zo hard, dat de VNG in 2001 besloot de activiteiten van die afdeling onder te brengen in een zelfstandige onderneming: VNG International bv.

auteur: Jan Bruggeman / fotografie: Jan Banning / vormgeving: Ton Homburg en Marty Schoutsen, Opera Graphic Design / drukwerk: NPN drukkers / uitgever: Stad en Bedrijf / 112 p. / 22 x 25,5 cm / hardcover / 2011 / isbn 978-90-804757-7-9 / in opdracht van: VNG International bv

English version: A Local Government Concern. 10 years VNG International in historic perspective / translation: Linguist Link and Giles Stacey / isbn: 978-90-804757-8-6

delen op LinkedIn