Erasmus School of Economics

Honderd jaar

Erasmus School of Economics

In Erasmus School of Economics. Honderd jaar staat de geschiedenis van de studie economie in Rotterdam centraal. Het begon in 1913 met een handelshogeschool, opgericht door enkele Rotterdamse ondernemers. Tot in de jaren veertig richtte de wetenschappelijke staf zich vooral op de vormgeving en uitbreiding van een praktische handelsopleiding. Na de Tweede Wereldoorlog nam het wetenschappelijk onderzoek steeds vastere en serieuzere vormen aan. Door de al maar stijgende studentenaantallen, en de daarmee toenemende onderwijsbelasting, raakte het onderzoek op de achtergrond. Na een periode van herbezinning en gedwongen bezuinigingen in de jaren negentig, kan de Erasmus School of Economics zich tegenwoordig weer profileren als de top op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

In dit boek beschrijft auteur Bas Diemel in vijf hoofdstukken en een epiloog de achtergronden van de historische ontwikkeling van de ESE. Het boek wordt voorts opgesierd door citaten, herinneringen van alumni en portretten van hoogleraren die van groot belang zijn geweest voor onderwijs en bestuur.

auteur: Bas Diemel / vormgeving: studio frederik de wal / drukwerk: Van Deventer / uitgever: Stad en Bedrijf / 414 p. / 12,5 x 17,5 cm / hardcover / 2013 / isbn 978-90-819748-6-8 / in opdracht van: Erasmus School of Economics, Erasmus Universiteit Rotterdam

delen op LinkedIn

Voor dezelfde opdrachtgever maakten wij tevens het boek Rijk aan initiatief