In naam van Cornelia

Cornelia van Lynden (1860-1880)

In naam van Cornelia

Op 18 mei 1915 werd de Cornelia-Stichting opgericht in Beetsterzwaag. Het initiatief daarvoor was genomen door Jacob baron van Pallandt nadat hij in 1896 het vermogen van zijn zwager Reinhard Boelens baron van Lynden kreeg toebedeeld. In zijn testament had Van Lynden bepaald dat met zijn geld en goederen een stichting voor behoeftige Friese kinderen moest worden opgericht en dat Van Pallandt die wens moest uitvoeren. Dat alles ter nagedachtenis van Cornelia Johanna Maria, de enige dochter van Reinhard van Lynden en Maria van Pallandt, die in 1880 op twintigjarige leeftijd was overleden. Aan het korte leven van de naamgeefster van deze Stichting is dit verhaal gewijd.

auteur: Anton van Renssen / fotografie: Rene van der Hulst / vormgeving: Opera Graphic Design / drukwerk: NPN drukkers / uitgever: Stad en Bedrijf / 80 p. / 17 x 22 cm / softcover / 2015 / isbn 978-90-819748-8-2 / in opdracht van: Cornelia-Stichting

delen op LinkedIn