Het kantoor Loeff

En zijn voorlopers in historisch perspectief

Het kantoor Loeff

De advocaten- en notarissentak van het huidige Loyens & Loeff kan zijn geschiedenis terugvoeren tot 1865, toen de vroegste voorlopers van het kantoor neerstreken in Rotterdam. In anderhalve eeuw ontwikkelde de advocatuur zich van herenberoep tot bedrijf en nam het kantoor door associaties en fusies in omvang sterk toe. Loeff groeide nationaal én internationaal uit tot een gerenommeerd kantoor. 

auteur: Sam van den Eijnden / vormgeving: Studio Frederik de Wal / drukwerk: NPN drukkers / uitgever: Stad en Bedrijf / p. 248 / hardcover / 2019 / isbn: 978-90-825232-9-4 / in opdracht van: Stichting Vereffening Loeff Claeys Verbeke

delen op LinkedIn