Stadshavens Rotterdam

De historische ontwikkeling van de Waalhaven, Eemhaven, Merwehaven en het Vierhavengebied in kaart, woord en beeld

Stadshavens Rotterdam

In 1906 werd in opdracht van de gemeente Rotterdam begonnen met het graven van de Waalhaven, spoedig gevolgd door de aanleg van het Vierhavengebied en de Merwehaven. Na de Tweede Wereldoorlog werd de Eemhaven opgeleverd. Tezamen voorzagen deze ‘Stadshavens’, zoals ze sinds kort worden genoemd, in de explosief groeiende behoefte aan op- en overslag van zowel massa- als stukgoed. Een deel van die functies is in de jaren zestig en zeventig verplaatst naar het Botlekgebied, Europoort en de Maasvlakte. Met de komst van de Tweede Maasvlakte werden vele toekomstplannen gemaakt voor de oudere Stadshavens. Hierin werden de mogelijkheden bezien op het gebied van werken, wonen en recreatie. Dit kon niet zonder een goed inzicht in het verleden.

Deze rijk geïllustreerde atlas biedt een overzicht van de historische ontwikkeling van het Stadshavengebied. Aan de hand van vaak niet eerder in boekvorm gepubliceerde kaarten en foto’s en verhelderende korte teksten komen de ontstaansgeschiedenis, aanleg en vele functieveranderingen uitgebreid aan bod.

redactie en samenstelling: Matthijs Dicke en Annelies van der Zouwen / auteurs: Cora Boele, Matthijs Dicke, Irma Thoen en Annelies van der Zouwen / vormgeving: Opera Ontwerpers / drukwerk: Lecturis / uitgever: Stad en Bedrijf ism uitgeverij De Hef publishers / 104 p. / 30 x 24,5 cm oblong / integraalband / 2006 / isbn 90-6906-040-x / in opdracht van: Ontwikkelingsmaatschappij Stadshavens Rotterdam nv

delen op LinkedIn